Σκοποί του συλλόγου

Σκοποί του συλλόγου είναι:
1. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Αντιοτών που κατοικούν στο χωριό ή οπουδήποτε αλλού.
2. Η διάσωση των ηθών και εθίμων του χωριού.
3. Η διάδοση και διάσωση της επικοινωνίας με το σφύριγμα που είναι κάτι μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο και χαρακτηριστικό του χωριού.
4. Η δημιουργία λαογραφικού μουσείου στο οποίο θα συγκεντρωθούν όσα σκεύη, εργαλεία και ό,τι άλλο απεικονίζει την ζωή του χωριού στο παρελθόν αλλά και σήμερα.
5. Η δημιουργία πανηγυριών, εκδηλώσεων στο χωριό καθώς και στα εξωκλήσια.
6. Η καταγραφή κάθε ιστορικού στοιχείου που αφορά το χωριό και την ευρύτερη περιοχή.
7. Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.
8. Η σύννομη προώθηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών θεμάτων που αφορούν το χωριό και τους κατοίκους του.
9. Η συνεργασία με άλλους παρόμοιους συλλόγους της περιοχής ή την συμμετοχή του σε ένα ενιαίο φορές πχ «Ένωση».
10. Η συνεργασία με τις δημοτικές, νομαρχιακές και οποιεσδήποτε άλλες κρατικές αρχές που για την επίλυση των τυχών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το χωριό ή η ευρύτερη περιοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου