Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Οδοιπορικό στο Κάβο Ντόρο Μένουμε Ελλάδα


Μια μικρή Αναδρομή

Το χωριό Αντιά βρίσκεται στη νότια πλευρά του όρους Όχη και ανάμεσα σε 2
κορυφές, Αηδόνι και Μηλιά. Απέχει από την Κάρυστο 38 χλμ. Το χωριό βρίσκεται
σκαρφαλωμένο αριστερά από τη δημοσιά Καρύστου-Κομήτου, ενώ ένα μέρος του χωριού
βρίσκεται στην δεξιά μεριά του δρόμου και ονομάζεται Κατοχώρι. Γενικά είναι
διασκορπισμένο. Για πρώτη φορά ο οικισμός αναφέρεται ότι βρισκόταν στη θέση
Καρυές και αργότερα κατέβηκαν στο Κατοχώρι. Επειδή όμως εκεί ήταν εκτεθειμένο
στους δυνατούς βόρειους ανέμους οι κάτοικοι έφυγαν και από εκεί και το χωριό
κτίσθηκε στη σημερινή του θέση.