Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τ’ όνομά της προέρχεται από την «αντιά», που είναι ένα ξύλινο εργαλείο, για την ύφανση. Λέγεται ότι τα παλιά χρόνια, ξέρανε καλά τη δουλειά κι έφτιαχναν από τα δένδρα της περιοχής καλά τέτοια κομμάτια, γι’ αυτό και πήρε το χωριό το συγκριμένο όνομα.

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012